หลวงพ่อสอนว่า......ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่..คำพูด สนทนา หลวงพ่อสอนว่า......ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่..คำพูด https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html Mon, 21 Sep 2020 17:18:01 +0700 JComments มาคนเดียว ไปคนเดียว https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html#comment-1175 มาคนเดียว ไปคนเดียว Tue, 19 Nov 2013 22:05:26 +0700 https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html#comment-1175