ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน สนทนา ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน https://analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/346-samath-vipassana-comparative-table.html Sun, 12 Jul 2020 12:19:21 +0700 JComments