คำวัดตอนที่ ๑๐ "ฎ" สนทนา คำวัดตอนที่ ๑๐ "ฎ" https://analaya.com/dhamma-ebook/73-buddha-bio/270-kamwat09.html Fri, 29 May 2020 10:49:30 +0700 JComments