โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย สนทนา โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย https://analaya.com/dhamma-ebook/77-savika/181-lp-kao-ovat-dhamma.html Sun, 12 Jul 2020 12:29:06 +0700 JComments