พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา สนทนา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา https://analaya.com/dhamma-movie/101-mahaeyong-buddhist-monastery.html Sat, 06 Jun 2020 14:52:13 +0700 JComments