อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

ประวัติท่านอาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

 

การศึกษาพระปริยัติธรรม

อาจารย์ ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์   เป็นผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เริ่มเรียนภาษาบาลี อันเป็นภาษาที่ใช้อธิบายพระไตรปิฎก จนมีความรู้สามารถเข้าใจทั้งการอ่าน และการแปลภาษาบาลีได้  เป็นเหตุให้สามารถเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆได้เป็นอย่างดี     ปัจจุบันเป็นผู้บรรยายธรรม  เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกผู้สนใจใคร่รู้ทั่วไป


การปฏิบัติธรรม

นอกจากการเรียนปริยัติ  อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  ได้พบและปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์  และท่านอาจารย์ปราณี  สำเริงราชย์  และเป็นประธานมูลนิธิ ปราณี สำเริงราชย์    ซึ่งปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิวัฏฏะ ตั้งอยู่ที่วัดเขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์  ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดอิริยาบถบรรพ   ปัจจุบัน  นอกจากปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ดังกล่าวแล้ว ท่านอาจารย์ปราณี สำเริงราชย์ ก็ยังมอบหมายให้เป็นผู้แนะนำผู้ปฏิบัติ และบรรยายธรรมปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยการเผยแผ่ธรรม

อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  ดำเนินการเผยแผ่ปริยัติธรรมโดย กองทุนธรรมนิธิเพื่อการอนุรักษ์พระธรรมวินัย   มีการจัดการบรรยายธรรม มีพระอภิธรรม  พระสูตร   ปกิณณกธรรม และปกรณ์วิสุทธิมรรค เป็นต้น ณ สถานที่ต่างๆ  และที่สำนักปฏิบัติวิวัฏฏะ หัวหินดังกล่าวแล้ว    นอกจากนี้ ยังรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกผู้สนใจไฝ่ธรรมทั่วไปตามโอกาส

ขอบคุณข้อมูลจาก by Dhammanithi Fund

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔ Analaya 5752
2 มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓ Analaya 4889
3 มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒ Analaya 4690
4 มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑ Analaya 7759
 
buddhism007.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2361593

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์