สังวร ๕
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สังวร ๕

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

ธรรมเทศนา โดยพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก  (เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ) เรื่อง สังวร ๕ ซึ่ีงท่านได้แสดงในงานบรรยายธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ซีดีนี้ได้ตัดแบ่งเป็นตอนสั้นๆ ตอนละประมาณ ๑๕ นาที รวม ๒๑ ตอนติดต่อกัน  โดยท่านพระครูสุมนต์ได้บรรยายถึงสังวร ๕

สังวร หมายถึงการสำรวมระมัดระวังรักษาไม่ล่วงละเมิด  สังวร ๕ จึงหมายถึง การสำรวมระวังรักษาไม่ล่วงละเมิดใน

๑. ปาฏิโมกข์(ปาติโมกข์สังวรศีล) ศีลที่พระสงฆ์ต้องรักษามี ๒๒๗ ข้อ  แต่ในที่นี้เป็นการแสดงธรรมให้ฆราวาสฟัง ท่านจึงเน้นเพียงศีลของคฤหัส คือศีล ๕ เท่านั้น
๒. สติ (สติสังวร)
๓. ปัญญาญาณ (ญาณสังวร)
๔. ความเพียร (วิริยะสังวร) และ
๕. ขันติ (ขันติสังวร)

การศึกษาเรื่องสังวร ๕ นี้ จึงควรฟังโดยต่อเนื่องติดต่อกันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ ๑ เป็นต้นไป

ได้รับต้นฉบับซีดีเป็นธรรมบรรณาการจาก วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒ ๔๖๒๕๙๒๘  ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #2 @ คุณ Yushinanalaya 2011-06-09 13:36
:-)
 
 
0 #1 ขอพระคุณครับyushin 2011-06-07 11:24


:D

ขอบพระคุณครับพี่ analaya
 
buddhism126.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2344589

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์