พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม ฟังการสอนปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนา-พระสงฆ์ พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษม ธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมหเยงคณ์  ต. หันตรา  อ. พะรนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เสียงพระธรรมเทศนาโดยพระครูเกษมธรรมทัต ที่นำมาไว้ ณ ที่นี้

ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากต้นฉบับที่อัดจากวัดมเหยงคณ์  โดยยังมิได้ตัดต่อเสียงรบกวนต่างๆ แต่คุณภาพเสียงฟังชัดเจนดีมาก

ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ไฟล์ นับตั้งแต่ทางวัดได้ปรับปรุงระบบการอัดเสียงในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มเพื่อนอนาลยา จะทยอยนำมาเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสรับฟัง และศึกษาโดยทั่วหน้ากัน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 5982
2 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 4761
3 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๙ (๒๕๔๘) Analaya 3787
4 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๘ (๒๕๔๘) Analaya 4280
5 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๗ (๒๕๔๘) Analaya 4873
6 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๖ (๒๕๔๘) Analaya 4278
7 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๕ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) Analaya 5024
8 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๔ (๒๕๔๖-๒๕๔๗) Analaya 4831
9 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๓ (๒๕๔๕-๒๕๔๖) Analaya 4457
10 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๒ (๒๕๔๔-๒๕๔๕) Analaya 5184
11 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑ (๒๕๓๙-๒๕๔๔) Analaya 15122
12 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย สาธยายโพชฌงค์ Analaya 7922
13 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย Analaya 9755
14 พระธรรมเทศนาหมวดหลักธรรม ๑ (๒๕๔๕-๒๕๔๘) Analaya 6277
 
buddhism077.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2262055

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์