พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม ฟังการสอนปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนา-พระสงฆ์ พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษม ธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมหเยงคณ์  ต. หันตรา  อ. พะรนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เสียงพระธรรมเทศนาโดยพระครูเกษมธรรมทัต ที่นำมาไว้ ณ ที่นี้

ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากต้นฉบับที่อัดจากวัดมเหยงคณ์  โดยยังมิได้ตัดต่อเสียงรบกวนต่างๆ แต่คุณภาพเสียงฟังชัดเจนดีมาก

ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ไฟล์ นับตั้งแต่ทางวัดได้ปรับปรุงระบบการอัดเสียงในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มเพื่อนอนาลยา จะทยอยนำมาเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสรับฟัง และศึกษาโดยทั่วหน้ากัน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 6182
2 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 4920
3 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๙ (๒๕๔๘) Analaya 3916
4 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๘ (๒๕๔๘) Analaya 4411
5 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๗ (๒๕๔๘) Analaya 5063
6 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๖ (๒๕๔๘) Analaya 4535
7 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๕ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) Analaya 5131
8 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๔ (๒๕๔๖-๒๕๔๗) Analaya 4998
9 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๓ (๒๕๔๕-๒๕๔๖) Analaya 4576
10 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๒ (๒๕๔๔-๒๕๔๕) Analaya 5306
11 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑ (๒๕๓๙-๒๕๔๔) Analaya 15354
12 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย สาธยายโพชฌงค์ Analaya 8062
13 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย Analaya 9921
14 พระธรรมเทศนาหมวดหลักธรรม ๑ (๒๕๔๕-๒๕๔๘) Analaya 6445
 
buddhism067.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2323206

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์