พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม ฟังการสอนปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนา-พระสงฆ์ พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

พระครูเกษม ธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมหเยงคณ์  ต. หันตรา  อ. พะรนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เสียงพระธรรมเทศนาโดยพระครูเกษมธรรมทัต ที่นำมาไว้ ณ ที่นี้

ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากต้นฉบับที่อัดจากวัดมเหยงคณ์  โดยยังมิได้ตัดต่อเสียงรบกวนต่างๆ แต่คุณภาพเสียงฟังชัดเจนดีมาก

ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ไฟล์ นับตั้งแต่ทางวัดได้ปรับปรุงระบบการอัดเสียงในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มเพื่อนอนาลยา จะทยอยนำมาเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสรับฟัง และศึกษาโดยทั่วหน้ากัน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 6403
2 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) Analaya 5128
3 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๙ (๒๕๔๘) Analaya 4046
4 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๘ (๒๕๔๘) Analaya 4595
5 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๗ (๒๕๔๘) Analaya 5266
6 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๖ (๒๕๔๘) Analaya 4745
7 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๕ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) Analaya 5264
8 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๔ (๒๕๔๖-๒๕๔๗) Analaya 5177
9 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๓ (๒๕๔๕-๒๕๔๖) Analaya 4737
10 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๒ (๒๕๔๔-๒๕๔๕) Analaya 5467
11 พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑ (๒๕๓๙-๒๕๔๔) Analaya 15659
12 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย สาธยายโพชฌงค์ Analaya 8292
13 พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย Analaya 10126
14 พระธรรมเทศนาหมวดหลักธรรม ๑ (๒๕๔๕-๒๕๔๘) Analaya 6675
 
buddhism108.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2399761

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์