พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

pramahah-boonchuay

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
อภิธรรมบัณฑิต

พระวิปัสสนาจารย์

อาจารย์บรรยายธรรมะทางวิทยุ :

* กองพล ที่ ๑ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ ระบบเอ.เอ็ม 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 
* กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๖๓ ระบบเอ.เอ็ม 
 เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เฉพาะวันเสาร์ 

 
บรรยายธรรมะ ภาคปฏิบัติ ที่วัดบางยี่ขัน ทุกวันพระ - วันอาทิตย์ 

 
สถานที่ติดต่อ: 
วัดบางยี่ขัน 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐-๒๔๓๔-๑๙๒๗ ,๐-๒ ๘๘๓-๕๒๕๐ ,๐-๘๑๒๕๙-๐๐๔๓

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ ๑ Analaya 15957
 
buddhism036.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2399766

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์