พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล)
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล)
phrakru_sangwornwithframe


พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล)

อดีตเจ้าอาวาส วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๐๙- พ.ศ. ๒๕๒๙
อดีตผู้อำนวยการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร. วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๙
http://www.watplengvipassana.org
 
พระธรรมเทศนาที่นำมารวมไว้ที่นี้ เป็นการถอดเทปจากต้นฉบับพระธรรมเทศนาที่ท่านพระครูสังวรฯ ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
โดยใช้เครื่องบันทึกเทปที่ท่านพระครูเกษมธรรมทัต (เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์) ถวายแด่ท่านพระครูสังวรฯ ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์
 
เทปพระธรรมเทศนาทั้งหมดมีประมาณ สองร้อยกว่าม้วนนั้น  ล้วนเป็นการแสดงปรมัตถธรรมเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏทั้งสิ้น
เป็นพระธรรมเทศนาที่ชัดเจน กระชับ ตรง สมบูรณ์ด้วยอรรถ และธรรม ยังจิตใจของผู้ฟังให้เกิดทั้งปัญญา และ ความเพียร

กลุ่มเพื่อนอนาลยา ร่วมกับวัดเพลงวิปัสสนา
จะถอดเทปทั้งหมด จัดทำเป็น MP3 คุณภาพที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้ เพื่อเผยแผ่ให้สาธุชนได้ศึกษา 

จึงขอเชิญท่านนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลาย
ศึกษาคำสอนของท่านพระครูสังวรสมาธิวัตร เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญในพระธรรมยิ่งๆขึ้นไป

และเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เหมือนดังเช่นที่ศิษย์พระครูสังวรณ์สมาธิวัตร ๒ รูป ผู้ได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้
คือ 
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาส วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
และ
พระอาจารย์ประเสริฐ สุมังคโล รองเจ้าอาวาส วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ประเสริฐ สุมังคโล ที่ไว้วางใจ ให้โอกาสกลุ่มเพื่อนอนาลยา ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ MP3 นี้

และขอกราบขอบพระคุณ ท่าน U ในความเอื้้อเฟื้่อ แนะนำ  ตรวจทานต้นฉบับ และดำเนินการด้านเทคนิค จนทำให้ได้ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพดีชัดเจน

ภายในแผ่นยังมี สปอตนำเข้ารายการ และจบรายการ
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ สามารถนำสปอตนี้ไปใช้ได้โดยมิต้องขออนุญาต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสัวรสมาธิวัตร ชุดที่ ๔ Analaya 6528
 
buddhism001.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2361594

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์