เสียงอ่าน โดย อนาลยา เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya.html Sat, 23 Mar 2019 03:24:17 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th พระอาจารย์ มหาสีสยาดอ-เหตุที่ทำให้ไม่บรรลุธรรม http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/421-mahasee-sayador-not-banloodhamma.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/421-mahasee-sayador-not-banloodhamma.html maha-see-sayador2

พระอาจารย์ มหาสี สยาดอว์ (อู โสภณมหาเถระ)
อัครมหาบัณฑิต
 

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ 

{phocadownload view=file|id=276|text=ท่านมหาสีสยาดอ-เหตุแห่งการไม่บรรลุธรรมในปัจจุบันชาติ|target=s}
 
เสียงอ่านหนังสือนี้  อ่าน อัดเสียง และตัดต่อประกอบดนตรีเองเพื่อใช้เปิดระหว่างคั่นรายการที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  วัดสังฆทาน
 
อนุญาตให้สาถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอื่นๆ นำไปใช้ออกอากาศทางสถานีได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เพื่อเป็นธรรมทาน
 
อนาลยา
 
 
 
 
 
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมเสียงอ่านธรรมะสั้นๆ จากหนังสือของครูอาจารย์ Tue, 24 May 2011 17:00:00 +0000
อ. แนบ มหานีรานนท์-วิสุทธิ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html aj-nab

อ แนบ มหานีรานนท์  

ท่านเป็นศิษย์เอกของ พระอาจารย์ ภัททันต วิลาสะ
และเป็นคนแรกที่นำพระอภิธรรมมาสอนในเมืองไทย

 

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ 

{phocadownload view=file|id=275|text=อ. แนบ มหานีรานนท์-วิสุทธิิ|target=s}
 
เสียงอ่านหนังสือนี้  อ่าน อัดเสียง และตัดต่อประกอบดนตรีเองเพื่อใช้เปิดระหว่างคั่นรายการที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  วัดสังฆทาน
 
อนุญาตให้สาถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอื่นๆ นำไปใช้ออกอากาศทางสถานีได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เพื่อเป็นธรรมทาน
 
อนาลยา
 
 
 
 
 
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมเสียงอ่านธรรมะสั้นๆ จากหนังสือของครูอาจารย์ Tue, 24 May 2011 17:00:00 +0000
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔ สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/419-payutto-pratripidok.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/419-payutto-pratripidok.html payutto

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ 

{phocadownload view=file|id=274|text=พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)-พระไตรปิฎก กับพุทธบริษัท ๔-สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้|target=s}
 
เสียงอ่านหนังสือนี้  อ่าน อัดเสียง และตัดต่อประกอบดนตรีเองเพื่อใช้เปิดระหว่างคั่นรายการที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  วัดสังฆทาน
 
อนุญาตให้สาถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอื่นๆ นำไปใช้ออกอากาศทางสถานีได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เพื่อเป็นธรรมทาน
 
อนาลยา
 
 
 
 
 
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมเสียงอ่านธรรมะสั้นๆ จากหนังสือของครูอาจารย์ Tue, 24 May 2011 17:00:00 +0000
หลวงพ่อชา-ปล่อยวาง http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/415-kloungpor-cha.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/415-kloungpor-cha.html lp-cha-5

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ 

{phocadownload view=file|id=273|text=หลวงพ่อชา-ปล่อยวาง|target=s}
 
เสียงอ่านหนังสือนี้  อ่าน อัดเสียง และตัดต่อประกอบดนตรีเองเพื่อใช้เปิดระหว่างคั่นรายการที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม  วัดสังฆทาน
 
อนุญาตให้สาถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอื่นๆ นำไปใช้ออกอากาศทางสถานีได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เพื่อเป็นธรรมทาน
 
อนาลยา
 
 
 
 
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมเสียงอ่านธรรมะสั้นๆ จากหนังสือของครูอาจารย์ Tue, 24 May 2011 17:00:00 +0000