ธรรมะในชีวิตประจำวัน เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma.html Sat, 23 Mar 2019 03:24:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า ตอนที่ ๑ - ๒๐ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/285-chuan-muan-chuen-part-1-20.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/285-chuan-muan-chuen-part-1-20.html chuan1

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ (หมายเหตุ ไฟล์เสียงนี้ถูกบีบอัดที่ bitrate 32 kbps. หากต้องการคุณภาพไฟล์เสียงที่ดีกว่านี้ ขอเชิญลงทะเบียนรับซีดีนี้ได้ที่ เมนูธรรมทานค่ะ)

{phocadownload view=file|id=14|text=001 คำปรารภในการทำซีดี |target=s}

{phocadownload view=file|id=15|text=002 คำนำ|target=s}
{phocadownload view=file|id=16|text=003 จากผู้แปล |target=s}
{phocadownload view=file|id=17|text=004 คำอุทิศกุศล|target=s}
{phocadownload view=file|id=25|text= 005 บทที่ 1 ความสมบูรณ์แบบและความรู้สึกผิด ก้อนอิฐที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน|target=s}
{phocadownload view=file|id=18|text=006 สวนเซน|target=s}
{phocadownload view=file|id=19|text=007 เท่าที่ทำแล้วก็เสร็จแล้ว|target=s}
{phocadownload view=file|id=20|text=008 ทำสวนทวนทุกข์|target=s}
{phocadownload view=file|id=21|text=009 ความรู้สึกผิดและการให้อภัย|target=s}
{phocadownload view=file|id=22|text=010 ความรู้สึกผิดของอาชญากร|target=s}
{phocadownload view=file|id=23|text=11 เด็กนักเรียนห้อง ข|target=s}
{phocadownload view=file|id=26|text=012 เด็กน้อยในซุปเปอร์มาเก็ต|target=s}
{phocadownload view=file|id=27|text=013 ผิดกันถ้วนหน้า|target=s}
{phocadownload view=file|id=28|text=014 จงปล่อยวางความรู้สึกผิดตลอดกาล|target=s}
{phocadownload view=file|id=29|text=015 บทที่ 2 ความรักและการอุทิศตน ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข|target=s}
{phocadownload view=file|id=30|text=016 เปิดประตูใจไว้|target=s}
{phocadownload view=file|id=31|text=017 การอุทิศตน|target=s}
{phocadownload view=file|id=32|text=018 ไก่กับเป็ด|target=s}
{phocadownload view=file|id=33|text=019 ขอบคุณข้อบกพร่อง|target=s}
{phocadownload view=file|id=34|text=020 เรื่องรักๆ ใคร่ ๆ|target=s}

ซีดีชุดนี้มีทั้งหมด ๑๑๓ ตอนค่ะ  ขณะนี้ยัง upload ไม่ครบค่ะ

ซีดีชุดนี้มีแจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก

ซึ่งคุณภาพเสียงจะดีกว่าที่ฟังในหน้านี้

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับซีดีได้ที่เมนูธรรมทานค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระะอาจาารย์พรหมฺวงฺโส Sat, 25 Sep 2010 17:00:00 +0000
เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า ตอนที่ ๒๑ - ๔๐ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/287-chuan-muan-chuen-part-21-40.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/287-chuan-muan-chuen-part-21-40.html chuan1

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ (หมายเหตุ ไฟล์เสียงนี้ถูกบีบอัดที่ bitrate 32 kbps. หากต้องการคุณภาพไฟล์เสียงที่ดีกว่านี้ ขอเชิญลงทะเบียนรับซีดีนี้ได้ที่ เมนูธรรมทานค่ะ)

{phocadownload view=file|id=35|text=021 รักแท้|target=s}

{phocadownload view=file|id=36|text= 022 บทที่ 3 ความหวาดกลัวและความเจ็บปวด อิสระจากความหวาดกลัว|target=s}
{phocadownload view=file|id=37|text=023 ทำนายทายทักอนาคต|target=s}
{phocadownload view=file|id=38|text=024 การพนัน|target=s}
}
{phocadownload view=file|id=39|text=025 ความกลัวคืออะไร|target=s}
{phocadownload view=file|id=40|text=026 ประหม่าหน้าคน|target=s}
{phocadownload view=file|id=41|text=027 กลัวความเจ็บปวด|target=s}
{phocadownload view=file|id=42|text=028 ปล่อยวางความเจ็บปวด|target=s}
{phocadownload view=file|id=43|text=029 เจ็บนิดๆไม่นาน ดีกว่าใช้ยาช่วยถอนฟัน|target=s}
{phocadownload view=file|id=44|text=030 ไม่มีกังวล|target=s}
{phocadownload view=file|id=45|text=031 บทที่ 4 ความโกรธกับการให้อภัย ความโกรธ|target=s}
{phocadownload view=file|id=46|text=032 การพิจารณาคดี|target=s}
{phocadownload view=file|id=47|text=033 งานปฏิบัติธรรม|target=s}
{phocadownload view=file|id=48|text=034 ปีศาจกินความโกรธ|target=s}
{phocadownload view=file|id=49|text=035 ไม่ไหวแล้ว พอกันที ฉันไม่อยู่แล้ว|target=s}
{phocadownload view=file|id=50|text=036 วิธีการที่จะระงับการต่อต้านการปกครอง|target=s}
{phocadownload view=file|id=51|text=037 สงบลงด้วยการให้อภัย|target=s}
{phocadownload view=file|id=52|text=038 การให้อภัยเชิงสร้างสรรค์|target=s}
{phocadownload view=file|id=53|text=039 บทที่ 5 สร้างความสุข การยกย่องชมเชยพาเราไปได้ทุกแห่ง|target=s}
{phocadownload view=file|id=54|text=040 วีไอพี เป็นได้อย่างไร|target=s}

ซีดีชุดนี้มีทั้งหมด ๑๑๓ ตอนค่ะ  ขณะนี้ยัง upload ไม่ครบค่ะ

ซีดีชุดนี้มีแจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก

ซึ่งคุณภาพเสียงจะดีกว่าที่ฟังในหน้านี้

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับซีดีได้ที่เมนูธรรมทานค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระะอาจาารย์พรหมฺวงฺโส Sat, 25 Sep 2010 17:00:00 +0000
เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า ตอนที่ ๔๑ - ๖๐ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/288-chuan-muan-chuen-part-51-60.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/daily-life-dhamma/41-ajbhram/288-chuan-muan-chuen-part-51-60.html chuan1

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ (หมายเหตุ ไฟล์เสียงนี้ถูกบีบอัดที่ bitrate 32 kbps. หากต้องการคุณภาพไฟล์เสียงที่ดีกว่านี้ ขอเชิญลงทะเบียนรับซีดีนี้ได้ที่ เมนูธรรมทานค่ะ)

{phocadownload view=file|id=55|text=041 สองนิ้วช่วยยิ้ม|target=s}
}

{phocadownload view=file|id=56|text=042 คำสอนที่ล้ำค่า|target=s}
{phocadownload view=file|id=57|text=043 แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกัน|target=s}
{phocadownload view=file|id=58|text= 044 การเสียสละเยี่ยงวีรบุรุษ|target=s}
{phocadownload view=file|id=59|text=045 ขี้วัวเต็มคันรถบรรทุก|target=s}
{phocadownload view=file|id=60|text=046 มากเกินไปที่จะหวัง|target=s}
{phocadownload view=file|id=61|text=047 ถังขยะก้นรั่ว|target=s}
{phocadownload view=file|id=62|text=048 มันอาจจะยุติธรรมก็ได้|target=s}
{phocadownload view=file|id=63|text=049 บทที่ 6 ปัญหาวิกฤติและการแก้ไขด้วยเมตตา กฏแห่งกรรม|target=s}
{phocadownload view=file|id=64|text=050 ดื่มชาเมื่อไม่มีทางออก|target=s}
{phocadownload view=file|id=65|text=051 ไปตามกระแส|target=s}
{phocadownload view=file|id=66|text=052 ติดกับระหว่างเสือและงู|target=s}
{phocadownload view=file|id=67|text=053 คำแนะนำเพื่อชีวิต|target=s}
{phocadownload view=file|id=68|text=054 มีปัญหารึ|target=s}
{phocadownload view=file|id=69|text=055 การตัดสินใจ|target=s}
{phocadownload view=file|id=70|text=056 การโทษผู้อื่น|target=s}
{phocadownload view=file|id=71|text=057 คำถามสามข้อของจักรพรรดิ|target=s}
{phocadownload view=file|id=72|text=058 วัวร้องไห้|target=s}
{phocadownload view=file|id=73|text=059 เด็กหญิงเล็กๆ กับเพื่อนของเธอ|target=s}
{phocadownload view=file|id=74|text= 060 งู นายกเทศมนตรี และพระ|target=s}

ซีดีชุดนี้มีทั้งหมด ๑๑๓ ตอนค่ะ  ขณะนี้ยัง upload ไม่ครบค่ะ

ซีดีชุดนี้มีแจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก

ซึ่งคุณภาพเสียงจะดีกว่าที่ฟังในหน้านี้

โดยสมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับซีดีได้ที่เมนูธรรมทานค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระะอาจาารย์พรหมฺวงฺโส Sat, 25 Sep 2010 17:00:00 +0000