มหาการุณิโก
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

มหาการุณิโก

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

mahae00

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


มหาการุณิโกนาโถติอาทิคาถา  เป็นคาถาสดุดีพระมาหกรุณาธิคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระบารมี เพื่อยังประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล และเพื่อยังความสุขของปวงสัตว์โลกทั้งหลาย  ด้วยสัจจวาจานี้ ขอจงอย่าได้มีอุปัทวภัยเลย

จาก หนังสือสวดมนต์ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หน้า ๒๐ 

 
buddhism023.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2511104

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์