วิดีโอ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/dhamma-movie.html Mon, 18 Nov 2019 05:06:22 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อุบลฯ http://analaya.com/dhamma-movie/104-loungpor-cha.html http://analaya.com/dhamma-movie/104-loungpor-cha.html

Ajahn Chah - Mindful Way


The Buddha Comes to Sussex - Part 1

เมื่อหลวงพ่อชาเดินทางไปซัสเสค ประเทศอังกฤษ ตอนที่ ๑


The Buddha Comes to Sussex - Part 2

เมื่อหลวงพ่อชาเดินทางไปซัสเสค ประเทศอังกฤษ ตอนที่ ๒

Ajahn Chah - Bio - Introduction to Ajahn Chah biography

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา (อารัมภบท)


Ajahn Chah - Bio 1 - Childhood

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๑


Ajahn Chah - Bio 2 - School

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๒


Ajahn Chah - Bio 3 - Teenage Love

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๓


Ajahn Chah - Bio 4 - Early Monkhood

พระ อาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๔


Ajahn Chah - Bio 5 - Village Monastery

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๕

Ajahn Chah - Bio  6 - Becoming a Forest Monk

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา ตอนที่ ๖
To be continued....

พระอาจารย์ชยสาโร เล่าอัตชีวประวัติหลวงพ่อชา

ยังไม่จบนะคะ ยังมีต่อค่ะ จะทยอยนำมาแสดง

กรุณาแวะมาชมใหม่ค่ะ  Laughing


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sun, 04 Jul 2010 19:16:08 +0000
พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ http://analaya.com/dhamma-movie/100-amaravati-buddhist-monastery.html http://analaya.com/dhamma-movie/100-amaravati-buddhist-monastery.html

หลวงพ่อสุเมโธ ณ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพฯ

The Serenity At Amaravati Buddhist Monastery In Hemel Hempstead วิดีโอนี้แสดงภาพวัดอมราวดี

หลวงพ่อสุเมโธให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลวงปู่ชา และประวัติการก่อตั้งวัดป่านานาชาติ

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์  ๑/๑๐

หลวงพ่อเล่าให้ศานุศิษย์ฟังเป็นภาษาไทยที่เมืองไทยเย็นวันหนึ่งที่ธรรมาราม และได้นำเสียงเล่านั้นมาประกอบภาพประวัติหลวงพ่อ จัดทเป็นวิดีโอ ตอนที่ ๑ - ๔ ท่านเล่าประวัติครอบครัว และชีวิตก่อนบวช

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๒/๑๐
อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๓/๑๐
อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๔/๑๐

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๕/๑๐

หลวงพ่อเล่าเรื่องการปฏิบัติสมัยที่บวชใหม่ๆ และการได้พบหลวงปู่ชาครั้งแรก ตลอดจนคำสอนของหลวงปู่ชา

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๖/๑๐

หลวงพ่อขอหลวงปู่ชาไปปลีกวิเวกบนภูเขาที่หนองคาย แล้วถูกตำรวจจับเพราะคิดว่าเป็นคอมมิวนิสต์  และป่วยหนักไม่มีหมอ  คิดอยากกลับบ้านท่ี่อเมริกา แต่แล้วก็ฝึกอนาปานสติจนความป่วยหายไป เห็นว่าทุกข์ทางกายเป็นธรรมดา

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๗/๑๐

หลวงพ่อเล่าเรื่องไปอินเดีย หนีหลวงปู่ชาไปโดยไม่ได้ขออนุญาติ แล้วท่านสำนึกในบุญคุณหลวงปู่ชา อยากตอบแทน จึงกลับมาช่วยสร้างวัดป่านาๆชาติที่อุบลฯ

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๘/๑๐

หลวงพ่อเดินทางไปลอนดอน ประเทศอังกฤษกับหลวงปู่ชาเป็นครั้งแรก หลวงพ่อพาหลวงปู่ชาชมวิวทิวทัศน์ แต่ท่านพูดว่า "ชมวิวเทวทัต" หลวงปู่ชาถาามกลับว่า "เทวทัตอยู่ที่ไหนน่ะ" มีภาพศีลธารา นักบวชหญิงที่ถือศีล ๑

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๙/๑๐

เล่าเรื่องโยมพ่อโยมแม่เมื่อชรา  ได้ข่าวหลวงปู่ชาไม่สบายอยู่ที่โรงพยาลบาล ท่านกลับมาเยี่ยมแล้วร้องไห้ ไม่อยากให้หลวงปู่ป่วย ตอนนั้น หลวงปู่ชาสอนท่านอีกไม่ได้แล้ว ท่านจึงตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ ท่านเริ่มอบรมตนเองนึกถึงคำสอนที่หลวงปู่มิให้ยึดติดกับอาจารย์ ให้ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น การป่วยของหลวงปู่ก็สอนให้ท่านเห็นว่าสังขารไม่เที่ยง

อัตชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ ๑๐/๑๐

หลวงพ่อฝากให้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมตนเองให้พ้นทุกข์

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sun, 04 Jul 2010 19:16:08 +0000
พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ วัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา http://analaya.com/dhamma-movie/103-abhayagiri-buddhist-monastery.html http://analaya.com/dhamma-movie/103-abhayagiri-buddhist-monastery.html

วิีดีโอนี้แสดงภาพวัดป่าอภัยคึีรี ตอนที่ ๑

วิดีโอนี้แสดงภาพวัดป่าอภัยคีรี ตอนที ๒

Dhamma Peeti Cave Part 1 

ที่พำนักสงฆ์ ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่ ตอนที่ ๒

วิดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมส่วนหนึ่งของภาพต่างๆระหว่างที่พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ ได้เดินทางกลับจากวัดอภัยคีรี อันเป็นวัดไทยสาขาของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มาพักนักเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่่เป็นเวลา ๑ ปี เรื่องราวในวิดีโอ แสงดงดอกไม้สวยๆที่บริเวณถ้ำ การใส่บาตร พิธีมุทิตาพระอาจารย์ เพีื่อถวายกุฏิ

ตอนสุดท้ายมีรูป แสดงให้เห็นบริเวณภายในถ้ำที่พระอาจารย์ปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาเช้าถึงเย็น ส่วนแคร่ไม้ไผ่มุงจากด้านหลังที่พระสงฆ์นั่งนั้นคือที่จำวัดในตอนกลางคืน เนื่องในตอนกลางคืน ภายในถ้ำอากาศชื้นมาก และไม่ถ่ายเท ท่านจึงต้องอาศัยจำวัดนอกถ้ำบนแคร่นั้น

Dhamma Peeti Cave Part 2

ที่พำนักสงฆ์ ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่ ตอนที่ ๒

เมื่อถึงฤดูฝน เหล่าศิษย์เห็นว่าสมควรจัดหาที่พักถวายมิให้ท่านเปียกฝนในตอนกลางคืน "พี่น้อง" ผู้เป็นเจ้าของที่นั้น จึงได้รวบรวมปัจจัยจากญาติโยมสร้างกุฏิเล็ๆ มี ๑ ห้องนอน อยู่บนภูเขา ใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมง รูปกุฏิที่ท่านเห็นในวิดีโอ คือกุฏิทีท่านจำวัดในฤดูฝน

ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ที่นั้น ท่านได้เดินลงเขามาบิณฑบาตรทุกวัน ท่านทำความสะอาดถ้ำ กุฏิ และซักจีวรเอง ท่านเก็บตัวปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมโดยลำพังรูปเดียว บางโอกาส ท่านจะอนุญาตให้ญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์เข้าพบ ลุกศิษย์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่อนุญาตให้ถ่ายรูป และได้ทำวิดีโอ นี้

วัดป่าอภัยคีรี  Fearless Mountain
วัดป่าอภัยคีรี  Fearless Mountain (2006) 


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sun, 04 Jul 2010 19:16:08 +0000
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา http://analaya.com/dhamma-movie/101-mahaeyong-buddhist-monastery.html http://analaya.com/dhamma-movie/101-mahaeyong-buddhist-monastery.html

วิีดีโอนี้แสดงภาพประวัติวัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงภาพการเข้าปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์


วิดีโอ นี้แสดงรายละเอียดโครงการบวชสามเณรฤดูร้อน ๒๕๕๓

ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sun, 04 Jul 2010 19:16:08 +0000
SUFFERING วีดีโอการ์ตูนธรรมะฝีมือคนไทยที่ควรค่าแก่การรับชม http://analaya.com/dhamma-movie/105-suffering-thai-animation-dharma.html http://analaya.com/dhamma-movie/105-suffering-thai-animation-dharma.html

Thai Animation about Dharma

by Tanes Tanakijudomchai (littlebigstep@hotmail.com)

วีดีโอการ์ตูนที่สื่อข้อคิดในทางธรรมะอย่างนุ่มนวล ชวนให้กลับมาพิจารณาใจตนเอง โดยคุณ ธเนศร์ ธนากิจอุดมชัย นับเป็นผลงานของคนไทยที่น่าชื่นชม และสมควรรับชมเป็นอย่างยิ่ง

"ความทุกข์มีไว้ให้เรียนรู้ มิได้มีไว้เป็น  จงหมั่นใช้สติ เห็นความจริงในทุกข์  แล้วคุณจะพบว่า ทุกข์นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด"

จาก "SUFFERING" โดยคุณ ธเนศร์ ธนากิจอุดมชัย


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sun, 04 Jul 2010 19:16:08 +0000
ความสุขไม่ได้อยู่ไกลเกิน Happiness isn' too far away. http://analaya.com/dhamma-movie/451-happiness-isnottoo-far-away.html http://analaya.com/dhamma-movie/451-happiness-isnottoo-far-away.html

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Thai Animation  ที่น่ารัก เนื้อหาแฝงธรรมะ ควรค่าแก่การรับชม ประกอบด้วยสามภาษา เด็กดูดี ผู้่ใหญ่ก็ดูได้ค่ะ

"เจ้าชายสิทธัตถะสอนฉันเกี่ยวกับทางสายกลาง.....ความสุข...มิได้อยู่ห่างไกล...ไม่ได้่อยู่ทางซ้าย... ไม่ได้อยู่ทางขวา...ใช้ความสมดุลย์นำทาง...

เจ้าชายสิทธัตถะสอนฉันเกี่ยวกับทางสายกลาง.....ความสุข...มิได้อยู่ห่างไกล...ไม่ทำงานมากเกินไป...ไม่เล่นมากเกินไป...ควมสมดุลย์คือกรรมวิธี....

วิธีนี้ทำตามได้ง่าย...ทรงความสมดุลย์ไว้ไม่ว่าจะไปที่ไหน....

บอกลาความเศร้าไปเดี๋ยวนี้...อย่ารอถึงวันพรุ่งนี้....

ฉันได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว...ความสุข...มิได้อยู่ห่างไกล...ไม่ได้่อยู่ทางซ้าย... ไม่ได้อยู่ทางขวา...ใช้ความสมดุลย์นำทาง...ไม่ทำงานมากเกินไป...ไม่เล่นมากเกินไป...เรามาเดินเส้นทางสายกลางกันเถิด"]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sat, 24 Sep 2011 17:00:00 +0000
จักรวาลความสุข A Gift With Love From Happy Universe วีดีโอการ์ตูนธรรมะฝีมือคนไทยที่ควรค่าแก่การรับชม http://analaya.com/dhamma-movie/449-happy-universethai-animation-dharma.html http://analaya.com/dhamma-movie/449-happy-universethai-animation-dharma.html

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Thai Animation about Dharma

by Happyuniverse Wat 


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sat, 24 Sep 2011 17:00:00 +0000
อุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามสู่เส้นฃัย The Winner by Happyuniverse Wat http://analaya.com/dhamma-movie/450-any-obstacle-for-winning.html http://analaya.com/dhamma-movie/450-any-obstacle-for-winning.html

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

by Happyuniverse Wat 


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) วิดีโอ Sat, 24 Sep 2011 17:00:00 +0000