ภาพธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/dhamma-gallery.html Wed, 22 May 2019 18:10:48 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th รวมรูปภาพพระพุทธประวัติ ๒ http://analaya.com/dhamma-gallery/102-buddha-biography-pictures/499-buddha-biography-pictures-02.html http://analaya.com/dhamma-gallery/102-buddha-biography-pictures/499-buddha-biography-pictures-02.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_01_buddha_bio-2{/gallery}

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพพระพุทธประวัติ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพวาดพระพุทธเจ้า http://analaya.com/dhamma-gallery/111-buddha-drawing-pictures/500-buddha-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/111-buddha-drawing-pictures/500-buddha-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_02_buddha{/gallery}

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพวาดพระพุทธเจ้า Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพพระพุทธรูป http://analaya.com/dhamma-gallery/123-buddha-statute-picture/501-buddha-statue-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/123-buddha-statute-picture/501-buddha-statue-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_03_buddha_statue{/gallery}

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพพระพุทธรูป Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพสามเณร http://analaya.com/dhamma-gallery/131-samanane-nun-pictures/502-samanane-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/131-samanane-nun-pictures/502-samanane-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_05_samanane{/gallery}

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพสามเณร แม่ชี Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
บ้านบุญ ปากช่อง http://analaya.com/dhamma-gallery/134-temple-maditation-center-picture/504-banboon-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/134-temple-maditation-center-picture/504-banboon-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_06_temple_banboon{/gallery}

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพวัด สถานที่ปฏิบัติธรรม Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมภาพประกอบพระธรรมคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://analaya.com/dhamma-gallery/135-dhamma-in-pictures/505-buddha-quotes-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/135-dhamma-in-pictures/505-buddha-quotes-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_07_dip_buddha-quotes{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพประกอบธรรมะ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา http://analaya.com/dhamma-gallery/136-buddhism-pictures/508-buddhism-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/136-buddhism-pictures/508-buddhism-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_08_buddhism{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รูปภาพธรรมะบนต้นไม้วัดมเหยงคณ์ http://analaya.com/dhamma-gallery/137-pictures-by-analaya/510-mahaeyong-pictures-by-analaya.html http://analaya.com/dhamma-gallery/137-pictures-by-analaya/510-mahaeyong-pictures-by-analaya.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_09_pic_by_analaya_dot_mahaeyong{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพโดยอนาลยา Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพธรรมะบนตันไม้ http://analaya.com/dhamma-gallery/138-dhamma-on-trees-pictures/511-dhamma-on-trees-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/138-dhamma-on-trees-pictures/511-dhamma-on-trees-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_10_dot{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพธรรมะบนตันไม้ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพดอกบัว http://analaya.com/dhamma-gallery/139-lotus-pictures/512-lotus-pictures.html http://analaya.com/dhamma-gallery/139-lotus-pictures/512-lotus-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_11_lotus{/gallery}

 

 

 

 

test

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพดอกบัว Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000