694_เทคนิคการปฏิบัติกัมมฐาน 5 ก.พ.2554 สนทนา 694_เทคนิคการปฏิบัติกัมมฐาน 5 ก.พ.2554 http://analaya.com/download/file/383-694_technique-karn-patipat-kammatan.html Fri, 24 May 2019 23:26:03 +0700 JComments