694_เทคนิคการปฏิบัติกัมมฐาน 5 ก.พ.2554 สนทนา 694_เทคนิคการปฏิบัติกัมมฐาน 5 ก.พ.2554 http://analaya.com/download/file/383-694_technique-karn-patipat-kammatan.html Tue, 20 Aug 2019 13:14:20 +0700 JComments