693_จงเพียรระลึก 19-12-53 สนทนา 693_จงเพียรระลึก 19-12-53 http://analaya.com/download/file/382-693_jong-pean-ra-rook.html Sun, 21 Jul 2019 06:11:17 +0700 JComments