693_จงเพียรระลึก 19-12-53 สนทนา 693_จงเพียรระลึก 19-12-53 http://analaya.com/download/file/382-693_jong-pean-ra-rook.html Mon, 18 Nov 2019 22:37:06 +0700 JComments