๑๘ อาการวัตตาสูตร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน สนทนา ๑๘ อาการวัตตาสูตร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html Fri, 18 Jan 2019 11:34:48 +0700 JComments #4 แสวงบุญ — PraJeen Suapun 2014-08-14 18:22 ดาวน์โหลดไม่ได้ http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1255 อนาลยา Thu, 14 Aug 2014 18:36:33 +0700 http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1255 แสวงบุญ http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1254 PraJeen Suapun Thu, 14 Aug 2014 18:22:25 +0700 http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1254 อาการวัตรสูตร http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1131 กวินท์ฌาพร Thu, 08 Aug 2013 07:58:08 +0700 http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1131 #1 ชอบสวดมนต์ — Khachaporn http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1118 analaya Sat, 08 Jun 2013 10:02:11 +0700 http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1118 ชอบสวดมนต์ http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1117 Khachaporn Sat, 08 Jun 2013 09:25:31 +0700 http://analaya.com/download/file/335-19-arkarawatta-sutta.html#comment-1117