๑๓ พิจารณาสังขาร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน สนทนา ๑๓ พิจารณาสังขาร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน http://analaya.com/download/file/330-14-pijarana-sangkarn.html Tue, 18 Jun 2019 10:54:16 +0700 JComments