๑๓ พิจารณาสังขาร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน สนทนา ๑๓ พิจารณาสังขาร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน http://analaya.com/download/file/330-14-pijarana-sangkarn.html Mon, 23 Sep 2019 17:00:45 +0700 JComments