เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย-วัดหนองป่าพง สนทนา เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย-วัดหนองป่าพง http://analaya.com/download/category/19.html Sat, 23 Mar 2019 10:26:37 +0700 JComments ทำวัตร-แผ่เมตตา-เจริญพระพุทธมนต์ http://analaya.com/download/category/19.html#comment-1241 ภานุวัฒน์ ผางวะนา Tue, 15 Jul 2014 17:21:24 +0700 http://analaya.com/download/category/19.html#comment-1241