เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น วัดสังฆทาน สนทนา เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น วัดสังฆทาน http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html Thu, 23 May 2019 01:08:36 +0700 JComments #12 ของบทสวดมนต์ำทำวัดเช้า ทำวัดเย็น แบบบาลี แล้วก็แปลเป็นไทย — anatsorn http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1141 อนาลยาadmin Wed, 04 Sep 2013 22:20:41 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1141 ของบทสวดมนต์ำทำวัดเช้า ทำวัดเย็น แบบบาลี แล้วก็แปลเป็นไทย http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1140 anatsorn Wed, 04 Sep 2013 18:41:41 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1140 #10 วิธีดาวโหลด — Pepsi http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1127 admin@analaya.com Mon, 29 Jul 2013 12:20:57 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1127 วิธีดาวโหลด http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1125 Pepsi Mon, 29 Jul 2013 04:03:13 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-1125 บทสวดหรือ cd ธรรมะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-869 kaew Sun, 09 Oct 2011 19:49:28 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-869 บทสวดหรือ cd ธรรมะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-868 kaew Sun, 09 Oct 2011 19:40:16 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-868 ทำวัตรเช้า เย็น http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-649 เฉลิมชัย วงมาเกษ Fri, 24 Jun 2011 20:27:42 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-649 คุณ thanayos ค่ะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-554 analaya Tue, 24 May 2011 19:47:22 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-554 ดาวน์โหลดไม่ได้ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-531 thanayos Tue, 17 May 2011 13:58:40 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-531 อุปกิเลส ๑๖ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-484 analaya Sat, 23 Apr 2011 22:37:10 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html#comment-484