เสียงสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชา สนทนา เสียงสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชา http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html Thu, 23 May 2019 01:08:11 +0700 JComments บทสวด http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-1240 อาเขตต์ พินิจ Fri, 11 Jul 2014 20:53:44 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-1240 มีความจำเป็นด้วยหรือครับ ตอบตามหัวข้อ"เสียงสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไม่ควรทำให้ยุ่งยากเกินจำเป็นมังครัีบ" http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-975 TaweeGibb Mon, 30 Jan 2012 11:31:13 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-975 #4 หีโน ไม่ใช่คำหยาบ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-768 analaya Fri, 26 Aug 2011 00:03:09 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-768 หีโน ไม่ใช่คำหยาบ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-767 เจริญ Thu, 25 Aug 2011 11:58:39 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-767 ปีติเมื่อได้อ่านคำแปลอย่างตั้งใจ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-684 ปศรา Thu, 14 Jul 2011 20:43:21 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-684 ขอบคุุณค่ะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-608 analaya Thu, 09 Jun 2011 13:29:10 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-608 อนุโมทนาครับ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-606 yushin Tue, 07 Jun 2011 21:14:57 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/buddhist-doctrine-chanting/56-dhammajak-kappawattansutta-chanting.html#comment-606