ปฏิรูปให้คนเข้าถึงศาสนา VS ปฏิรูปประเทศไทย สนทนา ปฏิรูปให้คนเข้าถึงศาสนา VS ปฏิรูปประเทศไทย http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html Thu, 21 Feb 2019 09:53:18 +0700 JComments ถ้าคนปฏิบัติตามศาสนา บ้านเมืองก็ไม่มีปัญหาเช่นนี้ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html#comment-1221 น้าหนอม Thu, 27 Mar 2014 04:46:08 +0700 http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html#comment-1221