มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Thu, 21 Feb 2019 09:58:29 +0700 JComments