มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Sat, 15 Dec 2018 10:35:10 +0700 JComments