มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Thu, 23 May 2019 01:12:02 +0700 JComments