มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Sun, 21 Jan 2018 03:34:40 +0700 JComments