มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Mon, 25 Jun 2018 09:38:36 +0700 JComments