มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Thu, 18 Oct 2018 11:14:22 +0700 JComments