มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Mon, 23 Apr 2018 05:16:15 +0700 JComments