มานะ สนทนา มานะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Wed, 22 Aug 2018 01:32:01 +0700 JComments