รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ สนทนา รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/528-tree-watering-dhamma.html Mon, 28 May 2018 06:52:45 +0700 JComments