รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ สนทนา รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/528-tree-watering-dhamma.html Mon, 23 Jul 2018 11:07:03 +0700 JComments