รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ สนทนา รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/528-tree-watering-dhamma.html Tue, 16 Oct 2018 14:01:49 +0700 JComments