อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Fri, 19 Oct 2018 06:31:12 +0700 JComments