อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Thu, 23 May 2019 01:10:41 +0700 JComments