อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Fri, 18 Jan 2019 11:31:47 +0700 JComments