อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Sat, 20 Jan 2018 03:53:39 +0700 JComments