อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Sat, 18 Aug 2018 12:23:28 +0700 JComments