หลวงพ่อสอนว่า......ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่..คำพูด สนทนา หลวงพ่อสอนว่า......ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่..คำพูด http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html Tue, 21 May 2019 00:59:56 +0700 JComments มาคนเดียว ไปคนเดียว http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html#comment-1175 มาคนเดียว ไปคนเดียว Tue, 19 Nov 2013 22:05:26 +0700 http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/523-loungpor-sonwah.html#comment-1175