รวมรูปภาพอสุภะ ๒ สนทนา รวมรูปภาพอสุภะ ๒ http://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/516-asupha-pictures-2.html Mon, 23 Sep 2019 16:59:27 +0700 JComments