รวมรูปภาพอสุภะ ๒ สนทนา รวมรูปภาพอสุภะ ๒ http://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/516-asupha-pictures-2.html Tue, 18 Jun 2019 10:51:02 +0700 JComments