พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) สนทนา พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/458-lp-kasemdhammtat-kammatan-10.html Sun, 21 Jul 2019 06:10:32 +0700 JComments