พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) สนทนา พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/458-lp-kasemdhammtat-kammatan-10.html Mon, 18 Nov 2019 22:37:00 +0700 JComments