อ. แนบ มหานีรานนท์-วิสุทธิ สนทนา อ. แนบ มหานีรานนท์-วิสุทธิ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html Wed, 20 Feb 2019 21:43:45 +0700 JComments อนุโมทนาค่ะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html#comment-610 analaya Thu, 09 Jun 2011 13:32:47 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html#comment-610 อนุโมทนา http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html#comment-605 yushin Tue, 07 Jun 2011 12:23:17 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/420-payutto-pratripidok.html#comment-605