จิตว่าง..เพราะวางกาย สนทนา จิตว่าง..เพราะวางกาย http://analaya.com/dhamma-ebook/64-loungta-bua/386-jit-wang.html Tue, 20 Aug 2019 13:18:11 +0700 JComments