การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด สนทนา การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด http://analaya.com/dhamma-ebook/120-lp-poot/365-karn-tam-roo-jit.html Tue, 18 Jun 2019 10:54:01 +0700 JComments