การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด สนทนา การตามรู้จิต ตามรู้ความคิด http://analaya.com/dhamma-ebook/120-lp-poot/365-karn-tam-roo-jit.html Mon, 23 Sep 2019 17:00:41 +0700 JComments