เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย วัดหนองป่าพง สนทนา เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย วัดหนองป่าพง http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html Wed, 20 Feb 2019 21:49:28 +0700 JComments #6 อนาลยา — ระวีวรรณ แสงทอง http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-1206 analaya Sat, 15 Mar 2014 12:30:54 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-1206 อนาลโย http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-1203 ระวีวรรณ แสงทอง Sat, 15 Mar 2014 09:32:54 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-1203 #1 ขาดบทสวด อดีตปัจจเวกขณปาฐะ ? Manci Siripattoo http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-981 analaya Wed, 01 Feb 2012 11:03:04 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-981 #3 ทำวัตรเช้า-เย็น ? พลสัณฑ์ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-980 analaya Wed, 01 Feb 2012 11:02:08 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-980 ทำวัตรเช้า-เย็น http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-979 พลสัณฑ์ Wed, 01 Feb 2012 07:52:57 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-979 บทสวดไม่ครบครับ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-937 Manci Siripattoo Sat, 10 Dec 2011 19:41:02 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-937 ขาดบทสวด อดีตปัจจเวกขณปาฐะ http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-936 Manci Siripattoo Sat, 10 Dec 2011 19:35:34 +0700 http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html#comment-936