คำวัดตอนที่ ๑๐ "ฎ" สนทนา คำวัดตอนที่ ๑๐ "ฎ" http://analaya.com/dhamma-ebook/73-buddha-bio/270-kamwat09.html Mon, 18 Nov 2019 12:08:22 +0700 JComments