คำวัดตอนที่ ๐๙ "ญ" สนทนา คำวัดตอนที่ ๐๙ "ญ" http://analaya.com/dhamma-ebook/73-buddha-bio/269-kamwat09.html Sat, 23 Mar 2019 10:26:34 +0700 JComments