คำวัดตอนที่ ๐๙ "ญ" สนทนา คำวัดตอนที่ ๐๙ "ญ" http://analaya.com/dhamma-ebook/73-buddha-bio/269-kamwat09.html Thu, 22 Nov 2018 00:04:42 +0700 JComments