คำวัดตอนที่ ๐๔"ฆ" สนทนา คำวัดตอนที่ ๐๔"ฆ" http://analaya.com/dhamma-ebook/73-buddha-bio/266-kamwat04.html Tue, 18 Jun 2019 10:53:28 +0700 JComments