วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม สนทนา วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/263-monkdoctrine1.html Sat, 24 Feb 2018 03:13:41 +0700 JComments