วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม สนทนา วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/263-monkdoctrine1.html Wed, 20 Feb 2019 21:44:58 +0700 JComments