วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม สนทนา วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/263-monkdoctrine1.html Thu, 22 Nov 2018 00:02:59 +0700 JComments