วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ สนทนา วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/262-monkdoctrine2.html Tue, 21 Aug 2018 02:16:54 +0700 JComments