วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ สนทนา วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/262-monkdoctrine2.html Sat, 24 Feb 2018 03:14:00 +0700 JComments