วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ สนทนา วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/262-monkdoctrine2.html Wed, 20 Feb 2019 21:44:16 +0700 JComments