วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ สนทนา วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/262-monkdoctrine2.html Mon, 28 May 2018 06:49:36 +0700 JComments