วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ สนทนา วินัยของพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ http://analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/262-monkdoctrine2.html Thu, 22 Nov 2018 00:02:37 +0700 JComments