พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา สนทนา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา http://analaya.com/dhamma-movie/101-mahaeyong-buddhist-monastery.html Fri, 18 Oct 2019 02:53:26 +0700 JComments