พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา สนทนา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขเมรังสี) วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา http://analaya.com/dhamma-movie/101-mahaeyong-buddhist-monastery.html Tue, 20 Aug 2019 13:17:45 +0700 JComments